Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Oppmåling

Oppmåling

Kommunens oppmålingsmyndighet ligger under virksomhet for Teknisk forvaltning, og har som hovedoppgave å utføre kart- og delingsforretninger etter matrikkelloven.

Oppmålingsmyndigheten har også ansvar for kommunens kartverk, grunnlagsnett, tildeling av adresse/husnummer, eiendomsmålinger/eiendomsregister og fradeling av eiendommer.

Oppmålingsmyndigheten er en nøytral instans hvor offentlige organer og private personer kan få den nødvendige hjelp og bistand de trenger i de fleste oppmålingsarbeider og spørsmål. Her finner du søknadsskjema om deling/justering av grunneiendom.

Etter nødvendig rekvisisjon for oppmåling, eventuelt fradeling m.v., foretar avdelingen den nødvendige formelle behandling etter plan- og bygningsloven.
Dersom du lurer på noe i forbindelse med adresser, gatenavn, stedsnavn, husnummer, arealer, eiere, fradeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning eller gårds- og bruksnummer, kan vi kontaktes gjennom Spydeberg kommune, Servictorget, tlf. 69 68 20 00, eller e-post: post@spydeberg.kommune.no

Gebyrer/priser

Her finner du gebyrer for oppmåling, kart og matrikkel.