Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Reguleringsplaner/Områdereguleringsplan Myra Tebo

Områdereguleringsplan Myra/TEBO - 2. gangs behandling

Iht. plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtak av områdereguleringsplan for Myra/TEBO-krysset. Se reguleringsplanbestemmelser og plankart.

Kommunestyret har i møte 11.02.2016 vedtatt områdereguleringsplan for Myra/TEBO-krysset. Se saksframlegg og protokoll fra kommunestyret og Østfold fylkeskommune

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 02.09.2016.

Klage sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller på e-post til post@spydeberg.kommune.no.

Tips en venn Skriv ut