Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Helsestasjon og skolehelsetjeneste/Om oss

Helsestasjon

Babyføtter Helsestasjon

Velkommen som brukere av Spydeberg helsestasjon.

 

Telefon

Mandag og tirsdag: kl. 08:00 - 14:00
Onsdag og fredag: kl. 08:00 - 10:00
Torsdag: Ikke tilgjengelig. 

Telefonnummer: 69 68 20 33 

Ikke tilgjengelig på telefon mellom kl 11.30 - 12.30
Telefontid fredag: kl. 12:00 - 14:00

Send oss gjerne en e-post eller sms utenom telefontiden.

Besøk- og postadresse Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
Åpningstider Mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
Åpen veietid uten timebestilling Onsdag kl 13:00 - 14:00
Email helsestasjonen@spydeberg.kommune.no

Brosjyren "Velkommen til Spydeberg helsestasjon"

Målgruppe for helsestasjonen er barn og unge i aldersgruppen 0 -20 år, gravide og foreldre/foresatte.

Vi som jobber på Helsestasjonen er:

Ledende helsesykepleier Jane Elisabeth Dahlen 917 08 510
Helsesekretær Vigdis Rygge 415 00 096
Jordmor Berit Aas 477 954 83
Helsesykepleier Ranveig Baggetorp 415 33 258
Helsesykepleier Elisabeth Nøkland Glomvik 474 80199
Fysioterapeut for barn Vida Stepanov 98900813
Helsestasjonslege Henvendelse helsestasjonen  
Spesialsykepleier i skolehelsetjenesten Silje Skarstein  404 47 387
Sykepleier Ida Therese Haug 400 22 755

Ny jordmor Berit Aas kan treffes i Eidsberg kommune, i Familiesenteret i Mysen (Kløverveien 2, 1850 Mysen) på tirsdager og torsdager. Ta kontakt med helsestasjonen på e-post eller telefon for timebestilling.
helsestasjonen@spydeberg.kommune.no / 6968 2033

Helsestasjonslege - henvendelse helsestasjonen

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten innebærer:

 • Svangerskapskontroll og foreldreforberedende kurs
 • Svangerskaps/barseldepresjonskartlegging (EPDS-kartlegging)
 • Hjemmebesøk og oppfølging etter fødsel
 • Ammeveiledning
 • Jevnlig oppfølging av barnet
 • Vaksinasjon av barnet
 • Rådgivning om barnets helse, vekst, trivsel og kosthold
 • Kontroll av motorisk-/bevegelseutvikling
 • Veiledning og råd i forhold til sykdom
 • Barselgrupper
 • Helsekartlegging for familiegjenforente, utenlandske arbeidere og asylsøkere
 • Tuberkuloseundersøkelse
 • Influensavaksinering

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid og tidlig innsats i helsestasjonen-og skolehelsetjenesten. Vi samarbeider med barnehage, skole, fysioterapeut, lege,  pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT), psykisk helse og rus, barnevern og barne-og ungdomspsykiatri (BUP) på lavterskelnivå.

Ta kontakt – vi kan hjelpe og formidle videre!