Hjem/Kommunen vår/Miljø/Oljetanker

Nedgravde oljetanker og utfasing av oljefyr

Oljetanker

Nedgravde oljetanker representerer en stor kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Du som eier av oljetanken er til enhver tid ansvarlig for at tanken er i betryggende stand. Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre i boligen med fossil olje. Har du oljefyr eller oljekamin, og fyrer med fossil olje må du finne alternativ oppvarming innen 2020. Ved å legge om til alternative løsninger kan du få støtte fra Enova.

 

For huseiere og grunneiere som har nedgravd oljetank

Med nedgravd oljetank menes en tank under bakkenivå, som brukes eller er tenkt brukt til oppbevaring olje, og som ligger slik til at hele tanken ikke kan inspiseres utvendig.

Fra 1.1.2020 vil fyring med fossil olje og parafin bli forbudt i Norge. Spydeberg kommune ønsker å bidra med informasjon om hvordan du kan skifte ut bruk av fossil olje og parafin. 

Tips om hvordan du går fram, steg-for steg, for å sanere oljetanken din finner du på nettsiden oljefri.no, som drives av Naturvernforbundet.

Gi melding til kommunen

Du må gi skriftlig beskjed til kommunen (enten brev, e-post eller bruk eget skjema) hvis du:

 • Fjerner en nedgravd oljetank
 • Ønsker å fylle med sand el.l i stedet for å grave opp
 • Tar en tank midlertidig ut av bruk
 • Endrer innholdet til bioolje
 • Graver ned en ny oljetank. Dette krever søknad etter plan -og bygningsloven.

Tanker som permanent tas ut av bruk bør graves opp og fjernes. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal eier av tanken gi skriftlig melding om dette til kommunen: 

1. Send e-post (post@spydeberg.kommune.no) og/eller bruke dette skjemaet: journal for installasjon og sanering av oljetank
2. Legg ved kvittering på at tanken er tømt, rengjort og kontrollert av et sertifisert firma. Hvis tanken fjernes: Kvittering på at tanken er levert til godkjent deponi, for eksempel IØR.

Til selve gravejobben kan du benytte en lokal graveentreprenør el.

Hvis tanken ligger vanskelig tilgjengelig eller det blir uforholdsmessig dyrt å fjerne den kan den bli liggende. Vi krever da at lufterør og påfyllingsrør blendes/fjernes, at tanken skal tømmes og rengjøres, og at tanken gjenfylles med sand eller liknende. Huseier sender kvittering på at tanken er tømt og kontrollert av sertifisert firma til Spydeberg kommune.

Akutt forurensing

Ved akutt utslipp ring nødnummeret 110.

Hvem kan utføre sanering?

Sanering skal gjennomføres av firmaer som har nødvendig kompetanse på kontroll, sanerings- og rehabiliteringsarbeider på oljetanker. Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken eller søk i opplysningen etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. Her er liste over foretak som kommunen kjenner til.

Energieffektivisering i privatboliger

Energieffektivisering i boligsektoren er en viktig del av arbeidet mot det grønne samfunnet. Potensialet for effektivisering er stort og det vil kunne gi ringvirkninger på andre sektorer som får tilgang til mer energi med lav klimapåvirkning.

Spydeberg kommune tilbyr gratis energianalyse av boligen din via nettsiden Energiportalen. Alle private boliger i Spydeberg kommune kan søkes opp på nettsiden, enten ved å skrive inn adresse eller gårds- og bruksnummer. Enkelte opplysninger om boligen, som areal, byggeår og boligtype, er allerede registrert, mens informasjon om oppvarmingskilder, standard og informasjon om antall beboere kan legges inn.

Basert på opplysningene beregnes dagens energiforbruk. Du kan også velge ønsket energisparende tiltak for boligen din, og få et anslag over hvor mye energi, penger og klimagassutslipp du kan spare per år.

Støtte fra Enova

Enova tilbyr støtte for blant annet utfasing av oljefyr. Som privatperson kan man få inntil kr 50 000 for å fase ut oljefyr mot væske-til-vann-varmepumpe.

Slik får du støtte fra Enova:

 1. Gjennomfør tiltaket - ta vare på alle fakturaer og kvitteringer
 2. Gå inn på tilskudd.enova.no, registrer tiltaket (bruk bankID eller MinID) og last opp kvitteringer.
 3. Støtten utbetales i løpet av 3 uker.

Les mer om Enovas støtteordninger her

Enova tilbyr også gratis rådgivning. De svarer på både konkrete og generelle spørsmål knyttet til energibruk og strømsparing. Enova Svarer har tre kontaktpunkt: telefon, nettprat og e-post, og er betjent hverdager fra kl 08.00 til 16.00. 

 • Telefon: 800 49 003
 • Nettprat: Klikk på nettpratikonet nederst på denne siden, så kommer det opp et nettpratvindu hvor du kan chatte med en av Enovas energirådgivere.
 • E-post: svarer@enova.no

Bruk av bioolje

Det vil være lov å bruke bioolje etter 1.1.2020. Men denne løsningen anses ikke som bærekraftig på lang sikt siden andre oppvarmingsteknologier som f.eks. varmepumper har en høyrere virkningsgrad. Bioolje er også et viktig energiprodukt innen transportsektoren, der det ikke er like mange fornybare teknologialternativer. Hvis du likevel vurderer bioolje anbefaler Spydeberg kommune å benytte bioolje som beviselig lages av avfallsprodukter, og som ikke inneholder palmeolje eller palmeoljerester. Det må heller ikke være bioolje som kan brukes som drivstoff i motorer. I tillegg er det viktig at biooljen benyttes i nyere og effektive anlegg med virkningsgrad på over 80 prosent.

Aktuelle lenker

Forurensingsforskriften kapittel 1 , Forskrift om nedgravde oljetanker Spydeberg kommune og Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av boliger.