Offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale for Lund vest

Kommunestyret i Spydeberg kommune har i møte 23.03.2017 vedtatt forslag til Utbyggingsavtale for Lund vest, jfr. saksnr. K-23/2017. Frist for merknader er satt til 05.05.2017. Merknad må sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller post@spydeberg.kommune.no.

Informasjon om detaljregulering av Lund vest finner du her. 

Tips en venn Skriv ut