Ny kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009-2020

Barn og trafikktrening, Fotograf: Hjorthaug, Gunnar A., Copyright: Spydeberg kommuneI henhold til Plan- og bygningslovens § 20 – 5 kunngjøres herved at kommunedelplan for trafikksikkerhet i Spydeberg kommune ble vedtatt av Spydeberg kommunestyre i møte den 17.03-2009, sak 12/09.
Målet med å lage en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.
Trafikksikkerhetsplanen har status som kommunedelplan, og vil danne grunnlag for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i kommunen for perioden 2009 – 2020. Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel med budsjett og prioriteringer skal rulleres hvert år og den økonomiske siden av tiltakene innarbeides i økonomi og strategiplan for Spydeberg kommune.
Kommunens innbyggere har kommet med innspill om hvilke steder som oppfattes som trafikkfarlige, og hvilke tiltak som bør iverksettes for å bedre dette.

Trafikksikkerhetsplanen
Tips en venn Skriv ut