Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Nedsatt funksjonsevne

Funksjonshemmede

funksjonshemmede

Området dekker tjenester til mennesker som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester. Dette som følge av en medfødt eller ervervet funksjonshemming før fylte 18 år. Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.