Hjem/Kommunen vår/Miljø/Naturmangfold

Naturmangfold

I rapport om naturtypekartlegging i Spydeberg kommune 2014-2015 finner du beskrivelse av de viktigste lokalitetene og hvor de finnes på kart.