Nasjonal transportplan 2010-2019

Krosby-Knapstad, Fotograf: Statens vegvesenDe viktigste nyhetene for Indre Østfold:
E18: Ferdigstillelse av Krosby-Knapstad i 2010. Ferdigstillelse av Momarken-Melleby i første planperiode (2010-2013)
og oppstart av Knapstad-Retvedt i første planperiode. Utbyggingen vil skje med en kombinasjon av økte statlige bidrag og bompenger. Bompengesatsene i eksisterende bomstasjoner vil øke når Momarken-Melleby står ferdig.

Les mer i pressemelding fra samferdselsdepartementet
Tips en venn Skriv ut