Nasjonal kampanje mot hodelus

Hodelus, Fotograf: Melleby, Bent, Copyright: Spydeberg kommune Det nytter IKKE å kjempe kampen mot hodelus alene.
Vi må samarbeide for å få bukt med lusepidemiene som oppstår.
Kun koordinerte kampanjer for deteksjon og behandling av hodelus vil ha virkning på sikt.
Våre naboland Danmark og Sverige arrangerer nasjonale avlusningsdager.
Organisasjonen Lusfri Norge har tatt initiativet til to nasjonale avlusningshelger i året.
Setter foreldre fokus på temaet om hodelus i helgene uke 10 og 35, oppnår vi best resultat.
Koordinerte avlusninger vil sørge for at risikoen for å bli smittet igjen er minimal.
Smittede personer vil kunne ta behandling samtidig og hodelus møter vanskelige levevilkår.

De kommunene som oppfordrer alle sine skoler og barnehager i å delta i hodeluskampanjen helgen uke 35 vil oppnå lusfrie miljø i en lang periode.

Rutiner der man kun informerer klasser eller grupper det er påvist funn av hodelus er svært uheldige. Personene som får denne informasjonen har ofte søsken, venner eller andre barn på fritidsaktiviteter de er i kontatkt med, men som ikke blir informert. Hodelusa får da muligheter til å forflytte seg fra klasse til klasse og tilbake til den opprinnelige klassen.

Epidemien som kom høsten 2006 er det mange skoler over hele landet som fortsatt sliter med.
En skole i Oslo satset på en felles kampanje mot hodelusa, der det ble innkjøpt lusekammer til alle elever og foreldre ble oppfordret til å delta i kjemming, var lusefrie i 5 måneder.

Lusfri Norge mener det er på høy tid at hele landet retter fokus til en aksjon mot hodelus.

Les mere her.
Tips en venn Skriv ut