Nå er alle kommunens sentrale plandokumenter lagt ut på websiden

Kommuneplanen i Spydeberg forsiden, Fotograf: Hjorthaug, GunnarNå kan du lese alle Spydeberg kommunes sentrale plandokumenter på websiden. Kommuneplanen, alle kommunedelplanene, økonomi og strategiplan, budsjett, de siste årsmeldinger sammen med flere andre fagplaner, rapporter, reguleringsplaner og prosjektplaner.
Det gjenstår noe arbeid med å legge ut enkelte reguleringsplaner og enkelte av fagplaner, men vi har som et mål er at disse også skal være tilgjengelig. De aller fleste dokumentene er lagt ut i pdf- format slik at de skal være lettest mulig å få opp på skjermen med et korrekt innhold.
Tips en venn Skriv ut