Melding om reguleringsvedtak

Kulturlandskap, Fotograf: Langehaug, Kirsten

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtok Spydeberg kommunestyre i møte den 24.04.07 følgende reguleringsplan:
Bøhler vestre, del av gnr 13 bnr 1  - Sak 17/07. Reguleringsplan for byggeområde for allmennyttig institusjon, behandling og rehabilitering.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Spydeberg kommune, Planutvalget, 1820 Spydeberg, innen 3 uker etter kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Spydeberg kommune.

Reguleringssjefen

Tips en venn Skriv ut