Matrikkel og grunnbok er stengt i slutten av desember. Vær tidlig ute om du skal endre eiendommen din.

Matrikkel og grunnbok stenges i hele landet.

Er du i gang med å endre eiendommen din?

Hvis du er i gang med en delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at matrikkelen og grunnboken stenger en kort periode ved slutten av året. Det vil kunne påvirke tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av eiendomsendringen.

Matrikkel

Stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 kl. 18 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnbok

Stenges for all oppdatering i perioden 27.desember 2019 kl. 20 til utløpet av 1.januar 2020. Totalt 1 virkedag.

Hvorfor?

  • Sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
  • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
  • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
  • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

Konsekvenser

  • Ingen av landets kommuner kan gjøre registreringer i matrikkelen i perioden den er stengt.  Det betyr bl.a. at vi ikke vil få etablert nye eiendommer, adresser eller bygninger og heller ikke kan få gjort endringer på eksisterende slike.
  • Saker som krever registrering i matrikkelen før tinglysing kan ikke sendes til tinglysing i perioden.
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen.
  • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

Vær tidlig ute

For å få tinglyst saker som krever matrikkelføring før årsskiftet, anbefaler vi å være tidlig ute.

Merk deg datoene for stenging. Planlegg høsten og vær tidlig ute.

Seksjoneringssak uten oppmålingsforretning som ønskes matrikkelført innen 13. desember må være komplett innen 15. november. Dette vil kun være aktuelt for saker som er tildelt en saksbehandler før 1. november.

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. Tjenestene vil vise data fra frystidspunktet.

Les mer om kommune- og regionreformene