Mandag 26. oktober åpner 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV

NAV, Fotograf: Logo
Telefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning.– Økt arbeidsledighet og reduserte inntekter i kjølvannet av finanskrisen kan føre til at flere får betalingsproblemer. Det er viktig å nå frem med økonomisk rådgivning på et tidlig tidspunkt, for å forebygge alvorlige konsekvenser og for å bekjempe fattigdom, sier Anne Lieungh, direktør for Avdeling levekår og sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Det har vist seg at økonomisk rådgivning ikke har vært godt nok tilgjengelig i alle kommuner. For å avhjelpe denne situasjonen, og for å komme raskere i kontakt med personer med økonomiske problemer, åpner vi den landsdekkende telefontjenesten 800GJELD, som skal gi folk råd og enkel veiledning, slik at brukerne selv kan få kontroll over økonomien sin. Tjenesten skal også bidra til å avlaste førstelinjen på NAV-kontoret.
Hjelp til selvhjelp

800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen. Økonomirådstelefonen er et lavterskeltilbud og innringer kan velge å være anonym. Telefonen skal gi hjelp til selvhjelp, og rådgiverne på telefonen skal ikke drive saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp skal telefontjenesten lose vedkommende videre til gjeldsrådgivere på NAV-kontoret eller i kommunen, eventuelt til andre instanser.

Gratis tjeneste
Lieungh oppfordrer NAV-ansatte til å gjøre telefonen kjent blant brukere.
– Alle som har økonomiske problemer, eller står i fare for å få økonomiske problemer, kan fra 26. oktober ringe til 800GJELD og få hjelp. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Dersom innringer bruker mobiltelefon eller kontantkort vil rådgiverne på telefonen tilby å ringe tilbake.

Prøveperiode
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er et lovpålagt kommunalt ansvar og en obligatorisk tjeneste i alle landets NAV-kontor. En del kommuner har også gjeldsrådgivere i enheter utenfor NAV-kontoret.
800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV, blir bemannet med tre rådgivere og skal drives fra Servicesenteret i Mo i Rana. Forskere fra SIFO skal følgeevaluere den nye telefontjenesten.

– Vi trenger noe tid på å gjøre oss erfaringer om mønsteret i trafikken til 800GJELD, slik at vi kan bemanne telefonen best mulig, ut fra når på dagen de fleste ringer og hvor lenge hver samtale varer. I første omgang informerer vi bredt blant dem som er i kontakt med personer som kan ha behov for tjenesten: NAVs ansatte, rådmenn, kommunenes ansatte og brukerorganisasjoner. Vi informerer også på nav.no og gjennom informasjonsskjermer på NAV-kontorene, samt gjennom noen lokalmedier. Informasjonsaktivitetene trappes opp ved behov, etter en prøveperiode på to uker, sier Anne Lieungh.
Tips en venn Skriv ut