Ledig verv som megler i Østfold

Konfliktrådet, Fotograf: Logo Konfliktrådet megler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Tiltaket er hjemlet i egen lov. Konfliktrådet er en virksomhet under Justisdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene er overordnet myndighet for konfliktrådene. Det er 22 konfliktråd i landet. Ved kontoret i Østfold som er lokalisert i Råde er det 4 ansatte. Mer informasjon om konfliktrådene finner du her.

Ledig verv som megler i flere av kommunene i Østfold.

Er du en samfunnsengasjert person med lyst på nye utfordringer?

Meglernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av megling og stormøter som metode.

Meglerne oppnevnes i et verv for 4 år, og det er ønskelig med meglere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år. Det kreves ingen spesiell utdannelse, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. Vi søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Godtgjørelse etter fastsatt timesats, for tiden 130,-. Meglingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Obligatorisk opplæring og veiledning vil bli gitt.

For mer informasjon, ta kontakt med Konfliktrådet i Østfold tel. 22 03 26 15 eller e-post ostfold@konfliktraadet.no

Søknadsskjema kan lastes ned fra konfliktrådets nettside.

Søknad sendes: Konfliktrådet i Østfold, Postuttak, 1640 Råde eller epost: ostfold@konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut