Lag og foreninger som bedriver et naturvennlig friluftsliv kan søke om tilskudd fra Forum for friluftsliv.

Skilt til Skimtefjell

Søkandsfristen er 15. september. Se retningslinjer for tildeling her PDF document ODT document