Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Bibliotek/Om biblioteket/Utlåns- og ordensreglement/Lånekort

Lånekort

Vi har to ulike lånekort; lokalt og nasjonalt:

  • Begge er gratis. OBS! Mister du kortet koster det 20 kr å få et nytt.
  • For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon.
  • Er du under 15 år må en av dine foresatte underskrive Innmeldingskort. Dette får du på biblioteket.
  • Barn får lokalt lånekort, det vil si at kortet bare kan benyttes på Spydeberg bibliotek.
  • Man må være 18 år og oppgi norsk personnummer for å få nasjonalt lånekort.
  • Med det nasjonale kortet kan du bestille bøker fra andre bibliotek på samsok.no og hente dem på Spydeberg bibliotek.
  • Man kan selvsagt reservere seg fra å få nasjonalt kort, da får man lokalt kort i stedet.
  • Nasjonalt lånekort kan brukes i de fleste norske bibliotek, men du må ta kontakt med skranken første gang du bruker et nytt bibliotek.
  • Ved utstedelse må du velge en PIN-kode på fire siffer. 

Nasjonalt bibliotekkort 

Se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg

Meld alltid fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. 

Logo - BookUp