Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Kunngjøringer og planer på høring

Kunngjøringer og planer på høring

Høring av Forskrift om motorferdsel på Lyseren

30.01.2018

Utvalg for miljø og teknikk I Spydeberg kommune vedtok i møtet 23.1.2018 i sak 02/2018 å legge Forskrift om motorferdsel på Lyseren ut på høring. Forskriften gjelder den delen av Lyseren som ligger I Spydeberg. Høringsfrist er 14.3.2018.

 

Forskriften begrenser seg til å fastsette motorstørrelse og motortype for båt, forbud mot bruk av vannskuter og tillatelse til brøyting av skøyteløyper med ATV og lignende.

 

Høringsinnspill sendes post@spydeberg.kommune.no, eller som brev til Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg.

Spørsmål kan rettes til Jon Gunnar Weng, tlf. 68 69 20 00.

 

Her finner dere saksframlegg med vedtak og forslag til forskrift.

Grååsen øst

Grååsen øst – Offentlig ettersyn av detaljregulering

24.11.2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Grååsen øst.

Høringsbrev til forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Spydeberg kommune" og "Høringsforslag kommunale målsetninger for bever i Spydeberg kommune

20.09.2017

Høringsinnspill sendes skriftlig til Landbrukskontoret HSA, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller på mail til landbruk@spydeberg.kommune.no Høringsfrist 31. oktober 2017.

Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmeside her eller hentes på kommunens servicetorg.

Høringsbrev
Forslag til Forskrift om jakt og fangst av bever i Spydeberg kommune
Kommunal målsetning for bever i Spydeberg