Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Kunngjøringer og planer på høring

Kunngjøringer og planer på høring

Kunngjøring - vedtak reguleringsplan for Grååsen Øst

05.07.2018

Kommunestyret i Spydeberg kommune har i møte 2.5.2018 vedtatt detaljreguleringsplan for 
Grååsen Øst planID 0123-2014-0004

Reguleringsplanen tilrettelegger for boligetablering.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 10.8.2018. Klage må rettes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post til post@spydeberg.kommune.no

Saksfremlegg -  Vedtak fra Kommunestyret 2.5.2018
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

Grååsen øst

Grååsen øst – Offentlig ettersyn av detaljregulering

24.11.2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Grååsen øst.

Høringsbrev til forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Spydeberg kommune" og "Høringsforslag kommunale målsetninger for bever i Spydeberg kommune

20.09.2017

Høringsinnspill sendes skriftlig til Landbrukskontoret HSA, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller på mail til landbruk@spydeberg.kommune.no Høringsfrist 31. oktober 2017.

Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmeside her eller hentes på kommunens servicetorg.

Høringsbrev
Forslag til Forskrift om jakt og fangst av bever i Spydeberg kommune
Kommunal målsetning for bever i Spydeberg