Kunngjøring om vedtak om reguleringsplan for Høgda - gbnr. 27/20 m.fl.

flyfoto reguleringsplanområde Høgda

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtak av reguleringsplan for Høgda.

Kommunestyret har i møte 13.6.2018 vedtatt reguleringsplan for boligetablering på Høgda.

Plandokumentene finner du her:
Planbeskrivelse
Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Vedtak av detaljreguleringsplan for Høgda - 2, gangs behandling

Flyfoto er hentet fra finn.no – rød strek illustrer området.

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 10.8.2018.

Klage på vedtak skal sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.n