Kunngjøring om vedtak av reguleringsplan for Nordre del av Løvestadfeltet - Gbnr. 9/146 m.fl.

Plankart

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtak av reguleringsplan for Nordre del av Løvestadfeltet.

Kommunestyret har i møte 31.10.2018 vedtatt reguleringsplan for boligetablering og grøntområder på Nordre del av Løvestadfeltet.

Her er lenker til plandokumentene:
1. Reguleringsplankart 8.10.2018
2. Reguleringsbestemmelser 5.11.2018
3. Planbeskrivelse
4. Saksframstilling og politisk behandling

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 31.11.2018.

Klage på vedtak skal sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller per e-post post@spydeberg.kommune.no