Kunngjøring: Detaljregulering Lund Vest er vedtatt

Spydeberg kommunestyre har i møte 23.03.2017 vedtatt detaljregulering for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m.fl. (planID  0123-2014-0006), jf. saks nr K-22/2017.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtaket om detaljregulering. Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 26.04.2017. Klage sendes til skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller til post@spydeberg.kommune.no.

 

Her finner du saksframlegg og vedtak, detaljregulering  for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225, samt følgende vedlegg:
 

 1. Plankart

 2. Reguleringsbestemmelser

 3. Planbeskrivelse

 4. ROS-analyse

 5. Oppsummering av høringsuttalelsene

 6. Innkomne høringsuttalelser

 7. ØFK – anmodning om trekking av betinget innsigelse

 8. ØFK – svar og oppfølging innsigelse

 9. Geoteknisk rapport

 10. NVE – anmodning om trekking av innsigelse

 11. NVE – trekking av innsigelse

 

Tips en venn Skriv ut