Kunngjøring av vedtak om ny reguleringsplan for Stasjonsgata 26

Kommunestyret har i møte 21.9.2017 vedtatt detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr.  31 m.fl. Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 3.11.2017. Klagen sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller på e-post til post@spydeberg.kommune.no. Planen med bestemmelser finner du ved å klikke på lenkene under.

Saksframlegg med vedtak
Vedlegg 1 Reguleringsplankart
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 3 Planbeskrivelse

Tips en venn Skriv ut