Kunngjøring av vedtak om detaljreguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård - gbnr. 104/5 m.fl.

Bilde av Hovin kirke

Iht. plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtak av reguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård.

Kommunestyret har i møte 2.5.2018 vedtatt reguleringsplan for plassering av kirkegård i tråd med alternativ nord:
Planbeskrivelse alternativ nord
Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Saksframlegg og vedtak

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 10.8.2018.

Klage på vedtak skal sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.no.

Tips en venn Skriv ut