Konfliktrådmegler

Konfliktrådet, Fotograf: Logo

Konfliktrådet i Østfold søker konfliktrådmegler i Spydeberg kommune.

Konfliktrådet har til oppgave å megle mellom parter som er i konflikt. Det kan være både sivile saker og straffesaker. Meglingen foregår lokalt i kommunene og er gratis. Ordningen er statlig.

Meglerens oppgave er å bringe partene sammen til meglingsmøte, lede møtet og forhandlingen mellom partene. Søkere må være fylt 18 år. Meglervervet er basert på legmannsprinsippet, megler må ha interesse for vervet og det legges stor vekt på personlig egnethet. Politiattest må kunne fremvises ved forespørsel. Søkere må være bosatt i den kommunen oppnevningen gjelder for. Megling foregår utenom ordinær arbeidstid. Godtgjøring etter faste satser. Det gis opplæring.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Konfliktrådet i Østfold, tlf.22 03 26 15. Søknader sendes elektronisk til: ostfold@konfliktraadet.no

Innsendte attester returneres ikke. Vi ønsker også søkere med annen etnisk bakgrunn.

Postadresse: Rådhuset postuttak, 1640 Råde

Tips en venn Skriv ut