Kommunestyrevalget 2019 - vi trenger bistand, du kan få en ekstra fortjeneste!

valgansvarlige 2019

Kommunestyrevalget 2019 skal gjennomføres som om kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad allerede er sammenslått til en kommune. 

Valgstyret i Indre Østfold kommune har vedtatt at alle husstander i den nye kommunen skal få en konvolutt (B4) levert i postkassa som inneholder valgmateriell og lister for samtlige partier som stiller lister til kommunevalget 9. september 2019.

Valgstyret har også vedtatt at fordeling av konvolutter til husstandene kan gjennomføres av for eksempel lag og foreninger.

Vi søker etter lag og foreninger eller andre grupperinger hjemmehørende i nye Indre Østfold kommune som kan ta på seg oppdrag med å kjøre ut konvolutter med valgmateriell til samtlige husstander i Indre Østfold kommune – ca. 21 000. 

Det settes som krav at lag og foreninger har nok voksne personer over 20 år som er ansvarlige for utkjøringen. Det vil også settes krav om plan for gjennomføring til den/de som får tilbud.

Det kan inngis tilbud for enkeltkretser (eksisterende kommuner) og hele den nye kommunen. 

Konvoluttene skal kjøres ut i uke 35.

Søkerne bes selv levere skriftlig pristilbud. Indre Østfold kommune forbeholder seg retten til å velge tilbud.

Skriftlig søknad med pristilbud og plan for gjennomføring sendes Valgstyret i Indre Østfold kommune v/Tone Åsrud Reime, Skolegata 12, 2003 Askim, innen 1. august 2019.

Tips en venn Skriv ut