Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Kommunereformen

Fellesnemda

Vi blir Indre Østfold kommune fra 2020

18.10.2017

Fellesnemda hadde møte 17. oktober, der presenterte  kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner navnet som departementet hadde kommet fram til. Fra 2020 blir navnet på den nye kommunen Indre Østfold kommune.

Fellesnemnda

Prosessen med å bygge ny storkommune er nå offisielt igangsatt

13.06.2017

8. juni vedtok Stortinget sammenslåing av Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl kommuner. På bakgrunn av dette hadde fylkesmann Trond Rønningen 12. juni invitert kommunene til et felles by- og kommunestyremøte i ettermiddag. Møtet startet klokken 17 med drøfting av flere saker. Sakene som stod på dagsorden var blant annet kommunens navn, antall medlemmer i det nye kommunestyret kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnda.

Politiske saker til behandling - kommunereform

16.05.2017

Torsdag 18.5 er en rekke politiske saker om kommunereform oppe til behandling i formannskapet. Formannskapet skal behandle saker om oppretting av fellesnemd, prosjektplan for den nye kommunen, navn på den nye kommunen og søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak.

ordførere

Vi bygger ny kommune

21.04.2017

Tirsdag 18. april var ordførere og rådmennene i Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg samlet på Spydeberg prestegård for å forberede kommunesammenslåing.

Hva skjer videre i prosessen med kommunereform?

06.12.2016

Kommunestyrets vedtak av 1. desember oversendes Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Fylkesmannen har frist 31.12. til å sende sin reviderte anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Departementets anbefaling oversendes Stortinget til videre behandling. Stortinget vedtar hvordan det nye kommunekartet skal se ut i løpet av våren.
Kommunestyret har vedtatt å avholde rådgivende folkeavstemming høsten 2017 dersom Stortinget ikke vedtar at Spydeberg skal bli en del av en ny storkommune. Denne rådgivende folkeavstemmingen vil da handle om vi allikevel skal søke sammenslåing.

Puslespill

Spydeberg søker om videre samarbeidsformer (kommunesammenslåing) med Hobøl og Askim

05.12.2016

Etter at Askim og Hobøl kommuner har vedtatt å søke om sammenslåing med virkning fra 1 januar 2020, har situasjonen for Spydeberg endret seg. Fylkesmannen har innstilt ovenfor departementet at Spydeberg slås sammen med ovennevnte kommuner. På bakgrunn av dette ble følgende forslag fremmet  behandling i og vedtatt av kommunestyret i Spydeberg torsdag 1. desember. 


Formannskapet 2015-2019

Formannskapet fattet vedtak vedrørende kommunereform

18.11.2016

1. rekke fra v: Trude M. van der Zalm Gjerløv (formannskapssekretær), Knut Espeland (varaordfører), Petter Schou (ordfører), Heidi Vildskog (rådmann)
2. rekke fra v: Heidi Eriksen, Morten Strande (erstattet av representant Kari Ørnø), Nina Haaland, Tron Kallum, Gunnar Espelid

Torsdag 17.11 fattet formannskapet et vedtak vedrørende kommunereform. Vedtaket går som innstilling til kommunestyret, og vil behandles i kommunestyremøte 1.12.

Fylkesmannens innstilling vedrørende kommunestruktur er klar

29.09.2016

Fylkesmannen i Østfold la 29. september frem sitt forslag til nytt kommunekart i Østfold. Anbefalingen er at kommunene Spydeberg, Askim og Hobøl skal slå seg sammen. På sikt foreslås det en storkommune hvor kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad slås sammen. 

Kommunestyrevedtak i sak 54/2016 Fremtidens kommune - kommunereform

23.06.2016

Kommunestyret fattet vedtak i sak 54/2016 Fremtidens kommune - kommunereform under kommunestyremøte 22. juni.

Ekstraordinært kommunestyremøte 2. juni

27.05.2016

2. juni klokka 0900 er det ekstraordinært kommunestyremøte ang kommunestruktur.