Kommuneplan (2016-2028) - ny kunngjøring etter mekling

Kommuneplan for Spydeberg 2016-2028 ble i sin helhet rettskraftig i 15. desember 2016, da kommunestyret fattet nytt planvedtak etter mekling om framtidig byggeområde for boligbebyggelse på Grinda. Meklingsresultatet er nå innarbeidet i alle plandokumentene, også i plankartet.

 

De ferdigstilte plandokumentene med vedlegg , meklingsprotokoll og saksframlegg med vedtak er tilgjengelig her.