Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/Kommunal vannforsyning

Kommunal vannforsyning

BILDE AV VANNVERKET

Spydeberg kommune eier eget vannverk ved Lyseren (Hemnes renseanlegg) og et omfattende ledningsnett for drikkevann, avløpsvann og overvann. Avløpsvannet sendes til AHSA (Renseanlegget i Askim).

Vannet fra vannverket har en hardhetsgrad på ca 2,5 og er klassifisert som bløtt.

Melding om vannlekkasje på det kommunale ledningsnettet gis til Servicetorget på dagtid (tlf. 69 68 20 00) og til Alarmsentralen brann øst, Moss (tlf 69 20 17 00) på kveldstid og i helger.

Forskrifter for vann- og kloakkavigfter i Spydeberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i Spydeberg 16.12.1993

Spydeberg kommune har opprettet en egen vannpost ved brannstasjonen på Myrer skog for uttak av vann til entreprenører, spylevogner etc. som kan benyttes fritt hele året.

Kjelleroversvømmelse
Denne brosjyren om kjelleroversvømmelser gir deg som huseier noen tips om hva du kan gjøre for å øke beskyttelsen mot skader. Den gir også råd om hva du gjør hvis det først skjer.

Selv om kommunen legger mye arbeid i å forbedre avløpsnettet er det ikke praktisk mulig å fjerne all risiko. Blant annet på grunn av tendensen til mer og kraftigere nedbør. Økonomisk ertstatning vil sjelden kunne veie opp for det ubehaget og ekstra arbeidet som huseiere opplever når de får oversvømmet kjelleren med avløpsvann.

Brosjyren viser hvordan du kan innrette deg, avhengig om det er fare for at vann kommer inn i kjelleren

  • via husets avløpssystem

  • gjennom vegger og gulv

  • gjennom kjellervindu, garasjeport eller andre ytre åpninger

  • ut fra lekkende vanninstallasjon