Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/Pågående prosjekter/Kommunal avløpsledning til Fossumskogen

Avløpsledning til Fossumskogen/Duggetorp

Prosjektet var planlagt igangsatt i 2019, men er utsatt til 2020. Berørte hus- og hytteeiere vil få nærmere informasjon om trase, fremdrift og hvordan man går fram. Det gis normalt 1 års frist for å knytte seg til.