Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/Kommualt avløp

Kommunalt avløpsnett

Toalett

Avløpsnettet i Spydeberg består av ca 37 km kloakkledninger, 42 km overvannledninger (for regnvann og overflatevann) og 9 pumpestasjoner.

Tilknytning til offentlig vann og avløp er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Sammen med denne søknad skal skjema for sanitærabonnement og skisse over tiltaket medfølges.

Stadig vekk havner vaskefiller og andre ting i avløpspumpestasjonene, noe som fører til driftsstans. Det går mye tid og ressurser til å fjerne fillene og få pumpestasjonene i gang igjen. Hvis alle er mer påpasselig med hva de heller i do, er det avgiftskroner spart. Q-tips, våtservietter, bind, bleier, filler/kluter skal ikke i avløpet!

Beredskapsvakt
I åpningstiden mellom klokken 09.00 - 15.00 kontaktes Servicetorget på 
tlf.: 69 68 20 00.

Etter arbeidstid kontaktes Alarmsentralen/teknisk vakt på telefon  91 74 27 01.