Hjem/Kommunen vår/Miljø/Klima og energiarbeid

Klima og energiarbeid

Boring av energibrønner utenfor kommunehuset

Kutt i energiforbruk i kommunale bygg

Spydeberg kommune har gjenomført ENØK-tiltak på kommunale bygg. Det er boret 10 energibrønner og lagt rør mellom Fjellheim, Norderhaug og kommunehuset. Sammen med installering av varmepumpe på Fjellheim gir dette kutt i strømforbruket til byggene.

Her finner du kommunens klima- og energiplan:

Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020