Hjem/Kommunen vår/Miljø/Klima og energiarbeid

Klima og energiarbeid

Boring av energibrønner utenfor kommunehuset

Kutt i energiforbruk i kommunale bygg

Spydeberg kommune har inngått en energisparekontrakt (EPC-kontrakt) med Norsk Enøk og Energi AS. Kontrakten som garanterer en innsparing på 42 % av energiforbruket på 13 kommunale bygg. I alt 84 tiltak skal gjennomføres i løpet av 2016, og skal senke energiforbruket fra 5,5 GWh til 2,3 GWh per år.

I sommer ble det boret 10 energibrønner og lagt rør mellom Fjellheim, Norderhaug og kommunehuset. Sammen med installering av varmepumpe på Fjellheim gir dette formidable kutt i strømforbruket til byggene.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut