www.spydeberg.kommune.no

Klagenemnda

Formannskapet er kommunens faste klagenemnd. Klagenemnda har syv medlemmer. Ordfører leder møtene i klagenemnda. Klagesaker som skal behandles politisk forelegges klagenemnda, jf. forvaltningsloven § 28. 2

Tips en venn Skriv ut