Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Severdigheter og kulturminner

Kirker i Spydeberg

Hovin kirke
Spydeberg kirke red
Hovin kirke

Spydeberg kirke

Det første kirkebygget i Spydeberg ble reist på gården Spjotaberg. Dette har senere blitt bygdas navn. En kan ikke tidfeste den første kirken, men det er mulig at den skriver seg helt tilbake til kristningen av Viken omkring år 1000. Allerede på 1200-tallet ble det bygget en steinkirke her, og rester av denne finnes fortsatt i kirkemurene. I katolsk tid var Spydeberg kirke viet til helgenen St. Margrete med messedag 20. juli. Etter reformasjonen overtok kongen kirker og kirkegods, som senere ble solgt og var i private hender i over hundre år. Etter lynnedslag i 1841 ble steinkirken totalt ødelagt. Den nåværende bygningen sto ferdig i 1844. Svært verdifulle treskulpturer fra den gamle kirken, oppbevares i Oldsaksamlingen. Av disse kan det for eksempel nevnes en døpefont er av kleberstein og skriver seg fra 1100-tallet. Spydeberg kapell ble oppført i 1921/22, og er ombygd i 1993. Beplantingen rundt den gamle kirkegården ble utført i 1882. Spydeberg kirke ligger ca 3 km sør for Spydeberg sentrum langs rv 122.

Heli
Heli

Heli kirke

Kirkestedet er svært gammelt. Allerede før år 1400 hadde Heli kirke rettigheter i 30 gårder, og egen prestegård, Prestby. Den første kirken vi finner omtalt i arkivene var en tjærebredd tømmerbygning med spontak. Sannsynligvis var Heli kirke aller først en privat kirke eller lovkirke med egen prest. Katolsk tankegods holdt seg lenge i Heli, og kirken holdt på å bli revet etter reformasjonen. Da det ble bygd ny hovedkirke i Spydeberg, ble det gjort forsøk på å nedlegge Heli kirke, men i 1845 skriver stiftsdireksjonen: Hæhli kirke kan ej vorde sløifet og henlagt til Hovedkirken. Det ble bygget ny tømmerkirke i 1663, som holdt stand i nesten 200 år. Den neste kirken ble bygd i 1863. Den brant ned til grunnen etter lynnedslag i 1996. Ny kirke ble reist med den gamle som modell i 2001. Kirkegårdsmuren ble anlagt i 1838-40, mens kapellet ble innviet i 1930. Kirken ligger ca 8 km sør for Spydeberg sentrum langs rv 122.

Hovin kirke
Hovin kirke

Hovin kirke

En kan ikke tidfeste det første kirkebygget, men det antas at kirkestedet skriver seg helt tilbake til tvangskristningen for 1000 år siden. Utgravinger viser at det har stått flere eldre bygninger på området. Kirken hadde en spesiell posisjon i katolsk tid. I 1353 kunngjorde biskop Siegfried av Oslo at alle botferdige som besøker St. Michaels kirke i Lysedal skal få 40 dagers avlat. I 1400 var kirken velstående, den eide mange gårder og hadde egen prestegård Prestby. I 1720 fikk kirken sitt nåværende eksteriør. Den gamle kirkegårdsmuren er fra 1838. Gravkapellet ble innviet i 1931. Hovin kirke ligger ca 3 km fra Spydeberg langs Stegenveien.

Tips en venn Skriv ut