Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/Kart over gebyrområder i Spydeberg

Kart - gebyrområder for kommunalt vann og avløp

Kart som viser skillet mellom rensedistriktene

For abonnenter som er tilknyttet kommunalt vann- og avløp gjelder ulike gebyrsatser etter hvilket rensedistrikt de tilhører. Kartet viser skillet mellom Lyseren rensedistrikt (innenfor nedslagsfeltet til Lyseren) og resten av kommunen.