Invitasjon til foreldremøte for dere som har skolestartere i Spydeberg høsten 2020

Barn tegner

Barnehagene og barneskolene i Spydeberg inviterer med dette til foreldremøte vedrørende overgang fra barnehage til skole onsdag 20. november 2019 kl. 18 – 20 i gymsalen på Hovin skole.

Alle barnehagene i Spydeberg samt Hovin og Spydeberg barneskoler vil være representert. Det vil bli gitt informasjon vedrørende det siste året i barnehagen og forberedelser til skolestart. I tillegg vil det bli gitt informasjon om skoleinnmelding og generelt om barneskolene og skolestart. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål om overgangen fra barnehage til skole.

Velkommen!