Inger Julie Moen og Ole Thv. Moens legat

Inger Julie Moen og Ole Thv. Moens legat ble opprettet av søsknene Inger Julie Moen og Ole Thorvald Moen, begge fra Spydeberg.

Legatets formål er at renteavkastningen på kapitalen skal gå til økonomisk hjelp til trengende i Spydeberg kommune, herunder også slik at det kan gis midler til forskjellige tiltak, for eksempel ved institusjoner eller på annen måte, som kommer innbyggere i Spydeberg kommune til gode.

Institusjoner, lag og foreninger i Spydeberg kommune kan i 2018 søke om utdeling fra legatet.

Skriftlig søknad med opplysninger sendes: Rolf Ytrehus, Dalveien 69, 1878 Hærland, innen 20.11.18.

Det tas forbehold om at legatet står fritt innenfor legatets formål ved behandlingen av innkomne søknader, og legatet kan også unnlate utdeling for et år.

Samtlige søkere vil bli underrettet om utdeling.

Tips en venn Skriv ut