Informasjon fra Statens vegvesen om NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

Nato-øvelse 2018

I september, oktober og november vil det være militær trafikk på veiene på Østlandet og i Midt-Norge som følge av NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal blir berørt av øvelsen. De militære transportene vil pågå fram til feltøvelsen 31. oktober – 7. november. Etter øvelsen skal det samme materiellet tilbake på de samme veiene.  

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn i møte med militær trafikk. Søk informasjon før du skal ut i trafikken og lytt til radio underveis. Beregn ekstra kjøretid på de berørte veistrekningene, i de aktuelle tidsrommene.

For mer informasjon kan du gå inn på denne lenken på Vegvesenets hjemmesider.