Indre Østfold Renovasjon informerer: Nye innsamlingsrutiner

IØR innfører nye rutiner for avfallshenting fra 1. januar 2019. For mer informasjon se: Nye innsamlingsrutiner IØR