Ille bra i Østfold!

snusbruk, Fotograf: Østfoldhelsa, Copyright: ØstfoldhelsaØstfold-ungdommen har svært god helse, drikker mindre alkohol enn ungdom i andre fylker og er mer fornøyd med egen vekt enn ungdom i andre fylker. Det viser resultatene fra spørreundersøkelsen for ungdom "Østfoldhelsa 2008".


Undersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” er gjennomført av Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt og TNS Gallup. Folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug var i 2008 utlånt av Spydeberg kommune og engasjert av Østfoldhelsa til å være prosjektleder for undersøkelsen hvor også Spydeberg ungdomsskole deltok.Totalt var det over 1500 elever i undersøkelsen som var i aktivitet med undersøkelsen, hovedsaklig elever fra 10. klassetrinn, men også noen elever fra 8. og 9. klassetrinn. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om helse, miljø og trivsel. Resultatene for Østfold og for regionene, som ble offentliggjort på en konferanse i Sarpsborg går, baserer seg på svarene fra elevene i 10. klasse.

I en pressemelding fra Østfoldhelsa kan vi lese litt om resultatene fra ungdomsundersøkelsen.
Tips en venn Skriv ut