Hva skal veie hete? Kom med forslag til veinavn i Indre Østfold kommune

kom med forslag til veinavn i Indre Østfold kommune

Bakgrunn
Hundre veier i Indre Østfold kommune må skifte navn på grunn av kommunesammenslåingen. Loven er tydelig og det er ingen vei utenom, ingen adresser eller veinavn kan være like eller likelydende. 

Endring av navn er vi lovpålagt og må gjøre, slik at ambulanser og brannbiler finner raskt frem. Veinavn kan ikke være like, for det kan skape farlige situasjoner.

Slik gjør du
Rådene for valg av veinavn er enkle. De bør ha en historisk eller kulturell forankring, slik at de tar vare på det lokalhistoriske. De bør være lette å skrive og forstå. Dette er Språkrådets retningslinjer, og det er de som i siste instans skal godkjenne skrivemåten på navnene etter at Fellesnemnda har valgt sine favoritter.

Er det en tidligere historisk person du ønsker å hedre, eller en kulturhistorisk plass som bør hentes frem fra historien, er det en gyllen anledning til dette nå.

Historielagene i de fem kommunene har allerede levert lister med forslag på nye veinavn, men innbyggerne må også høres, spesielt de som bor i de berørte veiene. 

Du står fritt til å komme med forslag, så lenge retningslinjene følges. Det vil legges hovedvekt på gamle stedsnavn for å sikre at disse lever videre. 

Forslagene kan ikke være komiske eller støtende. Ønsker du å hedre en avdød person, bør vedkommende ha vært død i minst fem år.

Alle navnene skal vurderes og deretter vedtas i Fellesnemnda. Navnene de vedtar, skal videre til Språkrådet for godkjenning.

Forslagene til veinavn kan sendes inn på eget skjema her eller leveres på de lokale servicetorgene. Fristen for innsendelse er 31. oktober 2018.


Her ser du historielagenes forslag til veinavn

Her ser du hvilke veier som må endre navn

Her ser du hvilke veinavn som allerede er i bruk

Tips en venn Skriv ut