Hva skal "barnet" hete? Prosessen med å finne navn på den nye kommunen er godt i gang

Puslespill

Prosessen med å finne navn på den nye kommunen er godt i gang. Navnekomitèen har nominert 3 kommunenavn til behandling i de enkelte kommunene. Det endelige vedtaket skal gjøres av fellesnemnda.

Ordførerne i Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg etablerte i uke 16/2017 en navnekomite bestående av ordførerne og lederne av ungdommens kommunestyre/bystyre/ungdomsråd i de respektive kommunene.

Kommunene har invitert alle innbyggere til å komme med navneforslag via kommunenes nettsider.  Komitèen mottok 61 forslag. Blant disse har komitèen nominert tre kommunenavn til vurdering og uttalelse fra det enkelte bystyre/kommunestyre. Disse er:

  • Askim
  • Indre
  • Smaalenene

Nominasjonen er bl.a gjort etter veileder utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt tips og råd fra både Kartverket og Språkrådet:

Formannskapene i de fire kommunene skal gi sin innstilling torsdag 18. mai, før saken går videre til bystyret/kommunestyrene, med endelig avgjørelse i fellesnemnda.
Dato for når det endelige vedtaket fattes  er enda ikke fastsatt. 

Tips en venn Skriv ut