"Hva er viktig for deg?"-dagen torsdag 6. juni

Hva er viktig for deg

Dagen markeres over hele landet og internasjonalt.

Torsdag 6. juni vil helsearbeidere over hele landet markere dagen, der Helseminister Bent Høie er en viktig støttespiller. Siden starten i Norge i 2014 har "Hva er viktig for deg?"-dagen blitt en internasjonal bevegelse. I fjor markerte over 30 land over hele verden denne dagen. 

Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester, og de som mottar disse tjenestene.

Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål: Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på? Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?», bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. 

Indre Østfold er representert
Det har siden 2014 blitt etablert flere læringsnettverk, både nasjonalt og regionalt, som omhandler gode pasientforløp. Indre Østfold har vært representert fra alle fem kommunene siden 2018 i et slikt nettverk med tittel «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke». Målet med læringsnettverket er å sikre rutiner for brukermedvirkning, god og sammenhengende behandling, oppfølging og hindre reinnleggelser.

Læringsnettverket ledes av Folkehelseinstituttet (FHI) og Kommunenes sentralforbund (KS). Prosjektet har varighet ut 2020.  

Selve dagen vil bli markert ulikt i de fem kommunene.