Husk at fristen for å melde inn anlegg det planlegges å søke om spillemidler til er 1. juni

Fotball

Anlegg det planlegges å søke om spillemidler til må meldes inn til Spydeberg kommune innen 1. juni. 

Tenker du på å søke om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg? Her får du vite hvordan det gjøres og hva som kreves. Informasjonsbrosjyre om spillemidler

Frist for innmelding av anlegg er 1. juni. Innmelding sendes på mail til kultursjef Grete Skjelbred på mail grete.skjelbred@spydeberg.kommune.no Søknad om spillemidler sendes Spydeberg kommune senest 1. oktober.