Høringsbrev til forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Spydeberg kommune" og "Høringsforslag kommunale målsetninger for bever i Spydeberg kommune

Høringsinnspill sendes skriftlig til Landbrukskontoret HSA, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller på mail til landbruk@spydeberg.kommune.no Høringsfrist 31. oktober 2017.

Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmeside her eller hentes på kommunens servicetorg.

Høringsbrev
Forslag til Forskrift om jakt og fangst av bever i Spydeberg kommune
Kommunal målsetning for bever i Spydeberg

 

Tips en venn Skriv ut