Høring – VA-forskrift og slamforskrift – Indre Østfold kommune

Fellesnemnda i Indre Østfold kommune vedtok i møte 5. februar 2019, sak 08/19 og 09/19 å legge forslag til forskrifter for hhv tømming av slamanlegg  og vann- og avløpsgebyrer  i Indre Østfold kommune ut på offentlig ettersyn, jf. Forvaltningsloven § 37. Høringsfristen er 23. april 2019. 

Les mer her

Tips en venn Skriv ut