Hobøl og Askim har svart nei til Spydebergs ønske om å tiltre felles Interimnemnd.

Puslespill

 I den forbindelse har ordfører Petter Schou sendt ut følgende pressenmedling. 

 


Hobøl og Askim har svart nei til Spydebergs ønske om å tiltre felles Interimnemnd, Felleskirkelig råd, Partssammensatt utvalg og de 14 arbeidsgruppene
som er opprettet for organisering og plassering av felles tjenester i en eventuell ny Indre Østfold Vest-kommune.

Begrunnelsen for at Spydeberg ikke er ønsket med er som følger:
Med bakgrunn i deres (Les: Spydebergs ..) kommunestyrevedtak i saken og uttalelser framkommet i media, er det skapt usikkerhet på tolkningen av innholdet i vedtaket.

Som ordfører i Spydeberg tar jeg dette selvsagt til etterretning, synes det er beklagelig på vegne av den usikkerhet som på nytt skapes for våre 350 dyktige ansatte,
men respekterer at vi ikke er ønsket med og avventer et eventuelt vedtak i Stortinget.

Spydeberg er, i likhet med mer enn 100 andre kommuner som vil få sin sak behandlet av Stortinget våren 2017, invitert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et seminar kommende uke om «Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser». Siden dette er en invitasjon til Spydeberg direkte fra Departementet og  uavhengig av hva våre nabokommuner måtte vedta, har Ordfører funnet det riktig at Spydeberg  allikevel bør delta her med våre oppnevnte representanter for politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Spydeberg var også invitert med Hobøl og Askim på studietur til Nederland for å besøke en kommune (Molenwaard) som organiserer sine kommunale tjenester på en helt annerledes og moderne måte. Etter tirsdagens vedtak i Hobøl/Askim vurderer Ordfører det som galt å bruke ressurser på dette, og har avlyst deltakelsen for våre tre påmeldte representanter.

Tips en venn Skriv ut