Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Helsetjenester i hjemmet/Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Helsepersonell fra hjemmebaserte tjenester bistår enkeltpersoner og familier i situasjoner der personene selv ikke kan ivareta sin egen helse. Dette kan være for en kort periode eller over lang tid.

Hvordan søker jeg?

Benytt dette skjema: , I dette skjema beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som er best for deg.
Søknadsskjema sendes Tildelingsenheten, Spydeberg kommune Stasjonsgaten 35 1820 Spydeberg

Kan jeg ringe?

Mandag til fredag mellom 08.00 og 16.00 kan du ringe Servicekontoret, tlf 69 68 20 00 for videreformidling

(sommertid 08.00 - 15.00 15.mai-15 september)

SATSER EGENBETALING GRINITUN

Tips en venn Skriv ut