Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Helsetjenester i hjemmet/Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Hjelpemidler - utfyllende opplysninger om bistand, oppfølging og utleveringsansvarlige

07.04.2016

Kommunen sørger for utlån (både kortvarig og varige behov), i tillegg til informasjon og bistand. Disse tjenestene er gratis. Se utfyllende opplysninger nedenfor om åpningstider og kontaktpersoner

Hjemmetjenester

05.04.2016
Helsepersonell fra hjemmebaserte tjenester bistår enkeltpersoner og familier i situasjoner der personene selv ikke kan ivareta sin egen helse. Dette kan være for en kort periode eller over lang tid.