Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2018

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2018

Grunnlagsdokument 2018 er felles for kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad, og er et viktig grunnlag for kommunenes planlegging. Det er første gang kommunene i Indre Østfold lager en felles helseoversikt. Dokumentet er utarbeidet av folkehelsenettverket i disse kommunene, i tråd med retningslinjene i Folkehelseloven og Forskrift om oversikt over folkehelsen.